rodina čerpadel Thermia

Tepelná čerpadla se za dobu svého užívání stala dobře zavedenou technologií. Lidé již této technologii důvěřují a venkovní jednotky vzduchových tepelných čerpadel je možné vidět v rezidentních oblastech poměrně běžně.

Podle reportu EHPA pro rok 2019 zažíváme v Evropě stabilní dlouhotrvající nárůst využívání tepelných čerpadel (TČ). Racionálním měřítkem pro výběr zdroje tepla je zohlednění celkových nákladů za dobu předpokládané životnosti zařízení. Tento faktor mnohdy hovoří pro TČ, nicméně investoři se často rozhodnou pro použití jiné technologie, která má nižší pořizovací náklady.

Kromě nízkých nákladů za dobu životnosti je výhodou TČ

  • široká dostupnost elektrické energie pro pohon TČ (v místech rekonstrukcí i novostaveb)
  • variabilita systému s možností efektivního vytápění, přípravy TV a chlazení jedním zařízením
  • u zemních modelů využití odpadního tepla při chlazení souběžným provozem přípravy TV
  • možnost kombinace se solárními systémy, kotlem na tuhá paliva nebo např. kotlem na biomasu
  • zabírají málo místa uvnitř budovy a jsou téměř bezobslužná s výhodou použití dálkového monitoringu
  • dlouhá životnost díky volbě trvanlivých komponent (jako např. scroll kompresor Copeland)

Společnost IVAR CS je dovozcem renomovaných švédských tepelných čerpadel Thermia. Portfolio zahrnuje TČ vzduch-voda a země-voda. Modely země-voda mohou použít jako zdroj primárního tepla i podzemní vodu za předpokladu použití oddělovacího výměníku tepla a snímače průtoku.

TČ vzduch-voda mají velkou výhodu v instalační jednoduchosti a jsou vzhledem k zimním venkovním teplotám v ČR vhodnou volbou. Je nutno zmínit, že Thermia vyrábí pouze TČ s chladicím okruhem uzavřeným, plněným a testovaným přímo ve výrobě (venkovní kompakty), a tím je na rozdíl od typu split dosaženo maximální provozní spolehlivosti zařízení. V nabídce jsoumodely Thermia Atec a Thermia iTec pokrývající rozsah výkonů 5–36 kW.

TČ země-voda jsou tradičním řešením v severnějších oblastech, jako je například Skandinávie. Zde, v ČR, je jejich použití ovlivněno složitější geologickou strukturou a také cenou vrtných prací. Nicméně, zemní TČ je velice dobrá volba, pokud zákazník upřednostňuje komfortní řešení se stabilnějším zdrojem primárního tepla. Finančně výhodnějším řešením je plošný zemní kolektor, nabízející kromě nižší pořizovací ceny také každoroční samočinnou regeneraci během léta. Pro rezidentní sektor jsou v nabídce modely Thermia Atlas, Thermia Calibra a Thermia Diplomat Optimum G3 pokrývající rozsah výkonů 1,5–36 kW. Pro komerční sektor a bytové domy je určeno TČ Thermia Mega, s nímž lze kaskádováním (master-slave) dosáhnout i výkonů v řádech MW. Thermia je společnost s rozsáhlým zázemím včetně výzkumného a vývojového centra situovaného ve švédské Arvice. Thermia má registrovanou řadu patentů. Za zmínku stojí technologie pro přípravu teplé vody TWS a HGW.

Technologie HGW spočívá ve využití vysoké teploty přehřátých par za kompresorem pro přípravu TV, která probíhá současně s vytápěním. Je dosahováno vysokých teplot TV bez zvýšení kondenzačního tlaku, tzn. velice hospodárně, a to za cenu vytápění. Zákazník má k dispozici obrovské užitné množství TV o teplotě 40 °C.

Technologie TWS je ukryta v nerezovém zásobníkovém ohřívači TV, spočívá v pečlivě vybraných proporcích zásobníkového ohřívače a tvaru spirálového výměníku TV. Díky této technologii probíhá ohřev rychle a je možno připravit velké množství TV v krátkém čase. Když nebudeme brát v úvahu převratnou technologii HGW, která posouvá přípravu TV do jiných úrovní, je zásluhou technologie TWS to, že Thermia exceluje v přípravě TV.

Technologie Optimum zajišťuje optimální pracovní podmínky pro chladicí okruh. Je toho docíleno průběžným přizpůsobováním otáček oběhových čerpadel pro udržení stabilního ∆T na výměnících tepla. Tím Thermia zvyšuje reálně dosahovaný roční topný faktor SPF.

Vzduchová TČ svými ventilátory vytvářejí hluk. V některých případech se toto stává limitem, který znemožní nebo komplikuje použití vzduchových TČ. Thermia dbá na nízkou hladinu emitovaného hluku. Provoz TČ Thermia Atec je, díky nejmodernější technologii, použití kompozitových lopatek ventilátoru a proměnným
otáčkám, velice tichý.

Vzhledem k principu funkce TČ je zřejmé, že jeho použití s podlahovým vytápěním maximalizuje hospodárnost provozu TČ. Firma IVAR CS je dodavatelem kvalitních systémů podlahového vytápění jak mokrých, tak i suchých.

Vytápění TČ je výhodné a šetrné k přírodě. Díky dotačním programům Zelená úsporám a Kotlíková dotace jsou investiční náklady sníženy tak, že je pořízení TČ dostupné pro širokou veřejnost. Společnost IVAR CS má i servisní zázemí a zajišťuje odborné autorizované uvádění do provozu TČ Thermia. Dále za stanovených podmínek poskytuje prodlouženou záruku TČ Thermia na 5 let.

logo nová zelená úsporámV případě Vašeho zájmu se obraťte na odborné prodejce, velkoobchody nebo na obchodně-technickou kancelář společnosti IVAR CS spol. s r.o.

Publikováno

Kategorie

Thermia