Tepelné čerpadlo při rekonstrukci

Rekonstrukce stávajícího objektu pro jeho zateplení, výměnu oken, změnu otopné soustavy a nebo zejména změnu zdroje vytápění.

V dnešní době se rekonstrukce objektů stávají čím dál větší nutností z hlediska evropské energetické politiky i vývoje energetiky jako takové. Nezanedbatelný vliv hraje i politická situace na východě Evropy. Přicházíme v krátkém časovém úseku o levný zdroj tepla – o plyn. Zároveň panuje velká nejistota ohledně vývoje do budoucnosti.

Proto je u rekonstruovaných objektů nutno zvážit, jestli je vhodné ponechat například plynové vytápění a vytápění tuhými palivy, nebo jestli ho nahradit tepelným čerpadlem.

Proč využít tepelné čerpadlo?

Jak bylo již uvedeno u novostaveb, i u rekonstrukcí objektů je při změně zdroje tepla tepelné čerpadlo v současné době nejvhodnějším zdrojem tepla vzhledem k provozním nákladům, a také z hlediska ekologie provozu (toto hledisko se bude pravděpodobně stále silněji promítat i do legislativy). Lze ho využít jak pro vytápění objektu, chlazení i ohřev teplé vody a poskytuje plně bezobslužný provoz. Při rekonstrukci objektu je nutno si dát pozor na pozici tepelného čerpadla, aby byly splněny instalační nároky i nároky hygienické / hlukové. Volba provedení závisí na podmínkách konkrétní instalace – vzduch/voda, země/voda, umístění jednotek apod.

V této fázi nás můžete kontaktovat a konzultovat s námi vhodné provedení pro Váš rekonstruovaný dům včetně dalšího zařízení, jako je případné nové podlahové vytápění, stropní chlazení, úprava vody, čerpací technika, nebo centrální větrání s rekuperací tepla.

Vytápění kotlem na tuhá paliva

V případě, že bylo v objektu použito vytápění kotlem na tuhá paliva, není vyloučena součinnost této původní technologie s novou technologií tepelného čerpadla. I v tomto případě lze ponechat kotel na tuhá paliva zaústěný například do akumulační nádoby a na soustavu připojit tepelné čerpadlo.

Varianta kotle na tuhá paliva s připojeným tepelným čerpadlem

plynove vytapeni s tepelnym cerpadlem schema

Plynové vytápění

U rekonstruovaných objektů je nutno zvážit, jestli je vhodné ponechat například plynové vytápění, nebo jestli ho nahradit tepelným čerpadlem. Jako možné řešení je ponechat plynové vytápění, a jako hlavní zdroj si pořídit tepelné čerpadlo, které bude vykonávat funkci hlavní řídicí jednotky.

Plynového vytápění s tepelným čerpadlem, jako hlavní řídící jednotkou

vytapeni kotlem s tepelnym cerpadlem schema

Bližší informace podle typu provedení

Jak funguje?

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu pomocí venkovní jednotky, tím venkovní vzduch ochlazuje a takto získanou energii zhodnocuje chladicím okruhem poháněným kompresorem na vyšší teplotní úroveň. Následně získané teplo o vhodné teplotní úrovni předává do otopné soustavy nebo teplé vody. Jedná se momentálně o nejvyužívanější variantu tepelných čerpadel v naší oblasti (střední Evropa).

Kam čerpadlo umístit?

Pozice venkovní jednotky je důležitý faktor, protože venkovní jednotka je z důvodu ventilátoru a kompresoru zdrojem hluku, který při nevhodném situování může rušit sousedy i vlastní majitele. Je tedy potřeba respektovat akustické zákonitosti, např. že hladina akustického tlaku klesá s přibývající vzdáleností od zdroje. Není tak vhodné umisťovat venkovní jednotku pod okna ložnice nebo dětského pokoje, stejně tak není vhodné umisťovat venkovní jednotku blízko k hranici pozemku souseda. Křoviny a traviny hluk pohlcují, a proto je vhodné je umisťovat do okolí venkovní jednotky, na rozdíl od asfaltových nebo betonových ploch, které naopak hluk odráží a nedochází k jeho zeslabování.

Výhody tepelných čerpadel vzduch/voda

Rychlá a jednoduchá instalace
Nevyžaduje téměř žádný pozemek
Nižší investiční náklady oproti provedení TČ země/voda (plošný zemní kolektor, vrt)
Možnost chlazení v letních měsících (provoz chlazení kompresorem)
Nízké provozní náklady (úspora oproti vytápění elektřinou 75 %, oproti plynu až 50 %)
Bezobslužné a komfortní vytápění v porovnání s kotly na tuhá paliva

Nevýhody tepelných čerpadel vzduch/voda

Vyšší provozní náklady oproti provedení země/voda (nižší účinnost)
Hlučnost venkovní jednotky (nutné měření hluku ke kolaudaci, hluková studie)
Nižší výkon při nízkých venkovních teplotách
U některých typů limitovaná výstupní teplota pro otopnou soustavu
Kratší životnost kompresoru proti TČ země/voda
U některých typů nutné pravidelné revize chladicího okruhu

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Prohlédněte si naši nabídku a neváhejte se s námi spojit a poradit se o výběru.

Výhody:

  • Nejvyužívanější tepelná čerpadla v naší oblasti
  • Provoz až do venkovních teplot -25 stupňů
  • Vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody.
thermia itec 2
thermia atec 5

Mohlo by vás zajímat

Online webináře jsou úžasným zdrojem znalostí ve formě videa. Příjemně se usaďte a vzdělávejte se od našich odborníků. Nebo si přečtěte jeden z našich vždy aktuálních článků. Samozřejmě nic nenahradí reálnou zkušenost v podobě projektu, kterých máme za sebou mnoho. Zde si je můžete prohlédnou v podobě realizací.

Jak funguje?

Tepelné čerpadlo země/voda odebírá energii z objemu zeminy pod plochou zahrady nebo z geotermálního hlubinného vrtu. Jedná se o nejefektivnější způsob vytápění s velmi spolehlivým provozem a dlouhou životností (nejhospodárnější provoz hned po verzi voda/voda, která není k dispozici na většině instalací). Tepelné čerpadlo země/voda může být v provedení s plošným zemním kolektorem, z výše uvedených variant se jedná o tu levnější, ale náročnější variantu na plochu pozemku, nebo v provedení s geotermálním vrtem, u této varianty je potřeba buď minimum pozemku, nebo lze vrtat přímo pod plánovaným objektem v technické místnosti, což je velmi často využívaná varianta v hustě zastavěných oblastech.

Plošný kolektor

Plošný kolektor vyžaduje obvykle u novostaveb plochu zahrady 200 – 500 m2 (dle tepelné ztráty objektu), potrubí je v hloubce cca 1,2 – 1,6 m pod úrovní terénu. V průběhu projektování stavby je dobré znát rozmístění dalších staveb jako garáže či bazénu, aby se mohl plošný kolektor těmto stavbám vyhnout a nedošlo v budoucnu ke kolizi. Tato varianta je investičně velmi podobná s provedením vzduch/voda.

Geotermální vrt

U vrtů je situace komplikovanější vzhledem k nutnosti povolení. Jedná se především o časovou náročnost procesu získání povolení, momentálně je to 3 – 12 měsíců dle lokality. V některých lokalitách navíc není vzhledem ke geologickým podmínkám možné vrtat. U novostaveb se standardně pohybujeme s hloubkou jednoho nebo více vrtů od 80 m až do 200 m. Zásadní funkcí, která je stále častěji vyžadována a realizována, je chlazení. Při tomto režimu dochází k regeneraci vrtu během léta, a tím ke zvyšování jeho teploty pro zimní provozní režim vytápění, což má za následek vyšší efektivitu tepelného čerpadla v zimním provozu.

Výhody tepelných čerpadel země/voda

Stabilní výkon a vysoká účinnost bez ohledu na venkovní teplotu
Nejefektivnější a nejspolehlivější způsob vytápění (úspora oproti vytápění elektřinou až 80 %)
Čisté okolí objektu bez hlučné venkovní jednotky
Velmi dlouhá životnost a spolehlivost
Možnost pasivního chlazení (výkon cca 15 kW za cca 300 W příkonu pro provoz – dle velikosti primárního kolektoru)
Možnost aktivního chlazení (maření tepla do primárního kolektoru s efektem regenerace)
Bezúdržbové řešení vytápění

Nevýhody tepelných čerpadel země/voda

Potřeba vyřízení stavebního povolení pro vrty (projekt, hydrogeologický posudek atp.)
Vyšší investiční náklady

Tepelná čerpadla země/voda

Prohlédněte si naši nabídku a neváhejte se s námi spojit a poradit se o výběru.

Výhody:

  • Ucelené a flexibilní řešení vytápění
  • Účinný při nízkých venkovních teplotách
  • Bez hlučné venkovní jednotky

Mohlo by vás zajímat

Online webináře jsou úžasným zdrojem znalostí ve formě videa. Příjemně se usaďte a vzdělávejte se od našich odborníků. Nebo si přečtěte jeden z našich vždy aktuálních článků. Samozřejmě nic nenahradí reálnou zkušenost v podobě projektu, kterých máme za sebou mnoho. Zde si je můžete prohlédnou v podobě realizací.

Výhody, které s tepelným
čerpadlem Thermia získáte

01

Dlouholetá tradice a kvalita produktů

Švédská značka zaručující kvalitu. Thermia je firma s nejdelší tradici a zkušeností ve vývoji a výrobě tepelných čerpadel země-voda.

02

Vysoká účinnost SCOP

SCOP zajistí úsporu nákladů na vytápění a ohřev TV. U běžného rodinného domu se ztrátami 8 kW je úspora až 50 000 Kč ročně.

03

Řízený výkon

Tepelné čerpadlo s řízeným výkonem se přizpůsobí požadavkům domu a potřebám jeho uživatelů.

04

Tichý provoz

Zemní tepelná čerpadla Thermia patří k nejtišším na trhu. Bezhlučný provoz umožňuje instalovat tepelné čerpadlo i v obytné části domu.

05

Dlouholetá záruka

Kromě standardní 2 leté záruční doby dalších 5 let bezplatná záruka na díly a navíc 10 letá záruka na kompresor tepelného čerpadla.

06

Vzdálená správa

Vzdálená správa tepelného čerpadla přes Internet umožní, že ovládání Vašeho tepelného čerpadla je vždy a všude k dispozici