Ivar Thermia

THERMIA ATLAS

Thermia Atlas

Invertorové zemní tepelné čerpadlo s vestavěným 184 litrovým zásobníkovým ohřívačem teplé vody a technologií HGW (Hot Gas Water).

 • 6,16 SCOP – Světová špička ve vytápění
 • Invertorová technologie společnosti Thermia se přesně přizpůsobí požadavkům v reálném čase
 • Vestavěný 184 l zásobníkový ohřívač teplé vody z nerezové oceli
 • Technologie HGW (Hot Gas Water)
 • Technologie TWS (Tap Water Stratification)
 • Pokročilé funkce (Smart Home, BMS, Smart Grid, ovládání zdrojů energie)
 • Online – vestavěná funkce řídicího systému
 • Aktualizace softwaru Plug-and-play přes USB slot
Atlas      12 18

Katalogové číslo

Výkonový rozsah

 

 

IHP086L6187

3 - 12 kW

IHP086L6188

4 - 18 kW

Chladivo

Typ

Množství 1 

Zkušební tlak

 

kg

Bar(g)

R410A

1,4

45

R410A

1,95

45

Kompresor

Typ

 

Scroll

Scroll

Elektrické údaje 3-N (verze 400 V)

Napájení

Jmenovitý (max.prac.) příkon, kompresor

Jmenovitý příkon, oběhová čerpadla

Výkon pomocného ohřevu, 3 stupně

Jistič (tepelné čerpadlo + pomocný ohřev) 2

V

kW

kW

kW

A

400

4,5

0,2

(0)/3/6/9

(10)/16/20/25

400

6,7

0,3

(0)/3/6/9

(13)/20/25/32

Provozní parametry

SCOP Podlahové vytápění (35 °C) 3

SCOP Radiátory (55 °C) 3

COP 4

 

5,86

4,39

4,75

6,15

4,55

4,98

Energetická třída - systém 5 Podlahové vytápění (35 °C), Radiátory (55 °C)   A+++ A+++
Energetická třída - systém 6

Podlahové vytápění (35 °C), Radiátory (55 °C)

Teplá voda (Economy) 7

Teplá voda (Normal/Comfort) 8

 

A+++

A+

A

A+++

A+

A

Max./min. teplota

Chladící soustava

Otopná soustava

°C

°C

20/-10

65/20

20/-10

65/20

Nemrznoucí kapalina 9     Roztok voda + etanol -17 °C ± 2 °C
Max./min. tlaky chladícího okruhu

Nízký tlak

Pracovní tlak

Vysoký tlak

Bar(g)

Bar(g)

Bar(g)

2,3

41,5

45,0

2,3

41,5

45,0

Vážená hladina akustického výkonu

Atlas

dB(A)

30-43 10 (33) 11

32-45 10 (36) 11

Výkonnost přípravy teplé vody

Objem teplé vody 40 °C 12

COP přípravy teplé vody 7

Objem teplé vody včetně HGW 13

l

 

l

307

3,07

488

344

3,05

545

Objem zásobníku teplé vody

Atlas

l

184

184

Hmotnost

Atlas, prázdné

Atlas, naplněné

kg

kg

177

367

187

377

Rozměry (Š x H x V)

Atlas

mm

598x703x1863 ± 10

598x703x1863 ± 10

* SCOP 6,15 pro Atlas 18 podle EN 14825 (chladné klima, Helsinki) ** HGW Hot Gas Water: Patentovaná technologie firmy Thermia, která umožňuje připravovat teplou vodu souběžně s vytápěním. *** Tap Water Stratification: Patentovaná technologie firmy
Thermia, která umožňuje rychlejší ohřev teplé vody na vyšší teplotu a následovné efektivní rozvrstvení pro maximální uživatelský komfort. **** Platí pro Atlas 18 s plně využitou funkcí HGW při 40 °C (V40).

Měření byla provedena na omezeném počtu tepelných čerpadel, což může způsobit odchylky ve výsledcích. Odchylky mohou být také způsobeny užitím různých metod měření.

1) Chladicí okruh je hermeticky uzavřen a je předmětem nařízení o F-plynech. GWP pro R410A podle EC 517/2014 je 2088. CO 2 ekvivalent je pro: Atlas 12: 2923 kg,
Atlas 18: 4072 kg.
2) Minimální doporučená velikost jističe závisí na limitu vestavěného pomocného ohřevu v kombinaci s kompresorem. Maximální dovolený příkon pomocného ohřevu
může být také nastaven rozdílně s kompresorem a bez něj (pro dosažení minimálního jističe).
- Verze 400 V: Napájení a frekvenční měnič kompresoru napojeno na L1, L2 a L3. Řídicí systém a oběhová čerpadla jsou napájena pomocí L1. Splňuje IEC61000-3-12 při Ssc spojovacím bodě <1,3MVA pro Atlas 12 a pro Atlas 18<2,1 MVA bez akce.
- Verze 230 V: Napájení pomocného ohřevu a kompresoru může být fyzicky odděleno. Verze 230 V může být navíc také napojena na 230V 3fázovou síť, pro zjištění velikosti jističů viz technická dokumentace.
3) SCOP podle EN14825, Chladné klima (Helsinki), P-design Atlas 12: 10,5 kW (B0W55), 11,5 kW (B0W35). P-design Atlas 18: 15,7 kW (B0W55), 15,1 kW (B0W35).
4) Při B0W35 podle EN 14511.
5) Pokud je TČ součástí integrovaného systému. Podle Nařízení Komise č. 811/2013 (ekodesign).
6) Pokud je TČ jediným zdrojem tepla a řídicí systém není zahrnutý. Podle Nařízení Komise č. 811/2013 (ekodesign).
7) Výkonnost přípravy teplé vody podle EN16147, COP podle cyklu XL s řídicím systémem nastaveným na režim Economy a s vestavěným zásobníkovým ohřívačem teplé vody.
8) Výkonnost přípravy teplé vody podle EN16147, COP podle cyklu XL s řídicím systémem nastaveným na režim Normal / Comfort s vestavěným zásobníkovým ohřívačem teplé vody.
9) Před použitím nemrznoucí kapaliny vždy zkontrolujte místní předpisy a omezení.
10) Hladina akustického výkonu měřena podle EN12102 a EN 3741 (min. / max. B0W35).
11) Hladina akustického výkonu podle energetického štítku, měřena podle EN12102 a EN3741 (B0W55).
12) Výkonnost přípravy teplé vody podle EN16147, V40 podle cyklu XL s řídicím systémem nastaveným do režimu Comfort a s vestavěným zásobníkovým ohřívačem teplé vody.
13) Maximální dostupné množství teplé vody, pokud zdroj tepla je schopen plně nabít pomocí provozu technologie HGW a následné měření objemu vystupující vody o teplotě 40 °C (V40) v souladu s EN16147

Součástí dodávky je sada pro připojení

Obsah balení – Thermia Atlas
 1. Pojistný ventil 3 bar
 2. Pojistný ventil 9 bar
 3. Snímač venkovní teploty
 4. Expanzní nádoba
 5. Pryžové manžety
 6. Připojovací potrubí pro okruh nemrznoucí kapaliny ø28
 7. Plnicí armatura pro nemrznoucí kapalinu s izolací
 8. Uzavírací kulový kohout s filtrem
 9. Parotěsná tepelná izolace potrubí