Tepelné čerpadlo pro novostavbu

U novostaveb je výhodou, že lze vytápění zvolit, aniž by bylo nutné respektovat již použitý zdroj tepla, jak je tomu u rekonstruovaných objektů.

Tepelné čerpadlo je v současné době nejvhodnějším zdrojem tepla pro novostavby rodinných domů vzhledem k tomu, že má nejnižší provozní náklady, lze ho využít jak pro vytápění objektu, tak pro chlazení i ohřev teplé vody, a navíc poskytuje plně bezobslužný provoz. Díky tomu, že lze pozici a typ tepelného čerpadla u novostaveb neomezeně volit, jedná se o nejjednodušší situaci pro návrh i instalaci, je však důležité již v počátku s tímto zdrojem tepla počítat ve fázi projektu, a to hned z několika důvodů. Těmi jsou např. elektro-připravenost, dimenzování přípojky elektrické energie, volba konkrétního provedení – vzduch/voda, země/voda, umístění jednotek apod. Již v této fázi nás můžete kontaktovat a konzultovat s námi vhodné provedení pro Váš dům včetně dalšího zařízení, jako je podlahové vytápění, stropní chlazení, úprava vody, čerpací technika nebo centrální větrání s rekuperací tepla.

Příklad jednoduchého systémového řešení s nejnovějším vzduchovým tepelným čerpadlem Athena

schema zapojeni tepelneho cerpadla athena

Bližší informace podle typu provedení

Jak funguje?

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu pomocí venkovní jednotky, tím venkovní vzduch ochlazuje a takto získanou energii zhodnocuje chladicím okruhem poháněným kompresorem na vyšší teplotní úroveň. Následně získané teplo o vhodné teplotní úrovni předává do otopné soustavy nebo teplé vody. Jedná se momentálně o nejvyužívanější variantu tepelných čerpadel v naší oblasti (střední Evropa).

Kam čerpadlo umístit?

Pozice venkovní jednotky je důležitý faktor, protože venkovní jednotka je z důvodu ventilátoru a kompresoru zdrojem hluku, který při nevhodném situování může rušit sousedy i vlastní majitele. Je tedy potřeba respektovat akustické zákonitosti, např. že hladina akustického tlaku klesá s přibývající vzdáleností od zdroje. Není tak vhodné umisťovat venkovní jednotku pod okna ložnice nebo dětského pokoje, stejně tak není vhodné umisťovat venkovní jednotku blízko k hranici pozemku souseda. Křoviny a traviny hluk pohlcují, a proto je vhodné je umisťovat do okolí venkovní jednotky, na rozdíl od asfaltových nebo betonových ploch, které naopak hluk odráží a nedochází k jeho zeslabování.

Výhody tepelných čerpadel vzduch/voda

Rychlá a jednoduchá instalace
Nevyžaduje téměř žádný pozemek
Nižší investiční náklady oproti provedení TČ země/voda (plošný zemní kolektor, vrt)
Možnost chlazení v letních měsících (provoz chlazení kompresorem)
Nízké provozní náklady (úspora oproti vytápění elektřinou 75 %, oproti plynu až 50 %)
Bezobslužné a komfortní vytápění v porovnání s kotly na tuhá paliva

Nevýhody tepelných čerpadel vzduch/voda

Vyšší provozní náklady oproti provedení země/voda (nižší účinnost)
Hlučnost venkovní jednotky (nutné měření hluku ke kolaudaci, hluková studie)
Nižší výkon při nízkých venkovních teplotách
U některých typů limitovaná výstupní teplota pro otopnou soustavu
Kratší životnost kompresoru proti TČ země/voda
U některých typů nutné pravidelné revize chladicího okruhu

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Prohlédněte si naši nabídku a neváhejte se s námi spojit a poradit se o výběru.

Výhody:

  • Nejvyužívanější tepelná čerpadla v naší oblasti
  • Provoz až do venkovních teplot -25 stupňů
  • Vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody.
thermia itec 2
thermia atec 5

Mohlo by vás zajímat

Online webináře jsou úžasným zdrojem znalostí ve formě videa. Příjemně se usaďte a vzdělávejte se od našich odborníků. Nebo si přečtěte jeden z našich vždy aktuálních článků. Samozřejmě nic nenahradí reálnou zkušenost v podobě projektu, kterých máme za sebou mnoho. Zde si je můžete prohlédnou v podobě realizací.

Jak funguje?

Tepelné čerpadlo země/voda odebírá energii z objemu zeminy pod plochou zahrady nebo z geotermálního hlubinného vrtu. Jedná se o nejefektivnější způsob vytápění s velmi spolehlivým provozem a dlouhou životností (nejhospodárnější provoz hned po verzi voda/voda, která není k dispozici na většině instalací). Tepelné čerpadlo země/voda může být v provedení s plošným zemním kolektorem, z výše uvedených variant se jedná o tu levnější, ale náročnější variantu na plochu pozemku, nebo v provedení s geotermálním vrtem, u této varianty je potřeba buď minimum pozemku, nebo lze vrtat přímo pod plánovaným objektem v technické místnosti, což je velmi často využívaná varianta v hustě zastavěných oblastech.

Plošný kolektor

Plošný kolektor vyžaduje obvykle u novostaveb plochu zahrady 200 – 500 m2 (dle tepelné ztráty objektu), potrubí je v hloubce cca 1,2 – 1,6 m pod úrovní terénu. V průběhu projektování stavby je dobré znát rozmístění dalších staveb jako garáže či bazénu, aby se mohl plošný kolektor těmto stavbám vyhnout a nedošlo v budoucnu ke kolizi. Tato varianta je investičně velmi podobná s provedením vzduch/voda.

Geotermální vrt

U vrtů je situace komplikovanější vzhledem k nutnosti povolení. Jedná se především o časovou náročnost procesu získání povolení, momentálně je to 3 – 12 měsíců dle lokality. V některých lokalitách navíc není vzhledem ke geologickým podmínkám možné vrtat. U novostaveb se standardně pohybujeme s hloubkou jednoho nebo více vrtů od 80 m až do 200 m. Zásadní funkcí, která je stále častěji vyžadována a realizována, je chlazení. Při tomto režimu dochází k regeneraci vrtu během léta, a tím ke zvyšování jeho teploty pro zimní provozní režim vytápění, což má za následek vyšší efektivitu tepelného čerpadla v zimním provozu.

Výhody tepelných čerpadel země/voda

Stabilní výkon a vysoká účinnost bez ohledu na venkovní teplotu
Nejefektivnější a nejspolehlivější způsob vytápění (úspora oproti vytápění elektřinou až 80 %)
Čisté okolí objektu bez hlučné venkovní jednotky
Velmi dlouhá životnost a spolehlivost
Možnost pasivního chlazení (výkon cca 15 kW za cca 300 W příkonu pro provoz – dle velikosti primárního kolektoru)
Možnost aktivního chlazení (maření tepla do primárního kolektoru s efektem regenerace)
Bezúdržbové řešení vytápění

Nevýhody tepelných čerpadel země/voda

Potřeba vyřízení stavebního povolení pro vrty (projekt, hydrogeologický posudek atp.)
Vyšší investiční náklady

Tepelná čerpadla země/voda

Prohlédněte si naši nabídku a neváhejte se s námi spojit a poradit se o výběru.

Výhody:

  • Ucelené a flexibilní řešení vytápění
  • Účinný při nízkých venkovních teplotách
  • Bez hlučné venkovní jednotky

Mohlo by vás zajímat

Online webináře jsou úžasným zdrojem znalostí ve formě videa. Příjemně se usaďte a vzdělávejte se od našich odborníků. Nebo si přečtěte jeden z našich vždy aktuálních článků. Samozřejmě nic nenahradí reálnou zkušenost v podobě projektu, kterých máme za sebou mnoho. Zde si je můžete prohlédnou v podobě realizací.

Výhody, které s tepelným
čerpadlem Thermia získáte

01

Dlouholetá tradice a kvalita produktů

Švédská značka zaručující kvalitu. Thermia je firma s nejdelší tradici a zkušeností ve vývoji a výrobě tepelných čerpadel země-voda.

02

Vysoká účinnost SCOP

SCOP zajistí úsporu nákladů na vytápění a ohřev TV. U běžného rodinného domu se ztrátami 8 kW je úspora až 50 000 Kč ročně.

03

Řízený výkon

Tepelné čerpadlo s řízeným výkonem se přizpůsobí požadavkům domu a potřebám jeho uživatelů.

04

Tichý provoz

Zemní tepelná čerpadla Thermia patří k nejtišším na trhu. Bezhlučný provoz umožňuje instalovat tepelné čerpadlo i v obytné části domu.

05

Dlouholetá záruka

Kromě standardní 2 leté záruční doby dalších 5 let bezplatná záruka na díly a navíc 10 letá záruka na kompresor tepelného čerpadla.

06

Vzdálená správa

Vzdálená správa tepelného čerpadla přes Internet umožní, že ovládání Vašeho tepelného čerpadla je vždy a všude k dispozici