IVAR.HP MEGA s maximálním výkonem a výjimečnou hospodárností provozu

rodina tepelných čerpadel Mega-S-E

Tepelné čerpadlo IVAR.HP MEGA disponuje špičkovými technologiemi jako je proměnný topný výkon až do 84 kW na jednu jednotku a až 1,3 MW v kaskádě více TČ, nový kompletně inovovaný řídicí systém a využití přehřátých par pro přípravu teplé vody.

Tepelná čerpadla získávají v rezidentním sektoru (byty a rodinné domy) na popularitě, vzrůstá v současné době i zájem investorů z oblasti větších nemovitostí – komerční sféra. Vytápění pomocí obnovitelných zdrojů energie tím přináší významné úspory energetické i finanční.

Vyjděte vstříc potřebám vytápění 21. století, s IVAR.HP MEGA to dokážete

U moderních tepelných čerpadel instalovaných do moderních prosklených budov je vedle funkce vytápění a přípravy teplé vody také potřeba chlazení. U velkých moderních budov s centrálním řízením se navíc objevuje nutnost spolupráce tepelného čerpadla s nadřazenou regulací BMS (building management system). Další potřeba je možnost vytvoření skupiny jednotek pracujících v kaskádě pro dosažení potřeného výstupního topného výkonu s přirozenou možností modulace výkonu skupiny tepelných čerpadel. V případě potřeby se zde nabízí i možnost ovládání pomocného externího ohřevu řídicím systémem tepelného čerpadla. Inženýři z jedné z nejvyspělejších švédských laboratoří hledali řešení na základě následujícího zadání. Navrhnout a vyvinout zemní tepelné čerpadlo pro komerční sféru splňující následující body: vysoký roční topný faktor (SPF), resp. sezónní topný faktor (SCOP), inteligentní řídicí systém (PID) s možností propojení s nadřazenou regulací BMS, nízká hladina hluku.

Bezkonkurenční roční topný faktor (SPF, SCOP) díky inovativní technologii

Hlavní částí tepelného čerpadla je bezesporu hladicí okruh, který můžeme nazvat srdcem tepelného čerpadla.

Tři hlavní kritéria charakterizující kvalitní chladicí okruh

  • provedení (technický návrh)
  • druh chladiva
  • kvalita komponent

Výzkumné a vývojové centrum švédského výrobního závodu Thermia v Arvice využilo nejmodernější technologii pro optimalizaci výše zmíněných klíčových bodů. Výsledkem je vysoce účinné invertorové zemní tepelné čerpadlo pracující s ekologickým chladivem (R410A).

Hlavní komponent chladicího okruhu – kompresor – je použit nově vyvinutý scroll Danfoss Performer VZH invertor. Díky využití frekvenčního měniče může kompresor měnit svoje otáčky, tím i měnit výstupní topný výkon a přizpůsobovat ho aktuálnímu požadavku na vytápění nebo chlazení. Výstupní topný výkon je udržován na nejnižší dostatečné úrovni, aby byla dosažena maximální hospodárnost provozu tepelného čerpadla a zároveň maximální komfort pro uživatele. Díky proměnné frekvenci je možno výstupní dodávaný topný výkon udržovat mezi 25 % až 100 % maxima.

Využití invertorového TČ v instalaci navíc umožňuje vynechání pomocného ohřevu a akumulační nádrže (buffer tanku), což snižuje investiční náklady na instalaci a poskytuje jednoduché řešení vytápění. Tepelné čerpadlo s modulací výkonu přináší tu výhodu, že zákazník platí pouze za aktuální potřeby vytápění nebo chlazení, ne více.

Chladicí okruh v TČ Mega využívá výměník tepla známý jako MPHE (Mikro Plate Heat Exchanger), což umožňuje dosáhnout ve výměníku správného poměru objemu nemrznoucí kapaliny / chladivu 10:1. Vyznačují se minimální tlakovou ztrátou a schopností pracovat v rychle se měnících podmínkách. Výsledkem tohoto vylepšení je dokonce vyšší účinnost celého tepelného čerpadla. Průtok chladiva chladicím okruhem vedle kompresoru určuje elektronický expanzní ventil. Jedna z klíčových výhod, kterou poskytuje Mega je přesná a průběžná regulace elektronického expanzního ventilu, která pracuje v souladu s měnící se rychlostí resp. otáčkami kompresoru, a také s měnícím se průtokem chladiva.

Za posledních 10–20 let se dramaticky zvýšila spotřeba teplé vody. Je to nejvíce patrné například v hotelích, kde se stále více využívají bazény, SPA a vířivky. Ve standardních chladicích okruzích TČ jsou dva výměníky tepla: výparník a kondenzátor. IVAR.HP Mega má jeden výměník navíc – výměník přehřátých par. Je umístěný za kompresorem, před kondenzátorem. V tomto speciálním výměníku dochází souběžně s vytápěním k předávání tepla přehřátých par chladiva teplé vodě na mytí. Teplota přehřátých par za kompresorem může být vyšší než 100 °C a může ohřát teplou vodu až na 95 °C. To znamená kvalitu přípravy teplé vody na nové a vyšší úrovni za minimální cenu.

Publikováno

Kategorie

Thermia