Maximální komfort a dostatek tepla v hotelu Podhlavický mlýn díky tepelnému čerpadlu Thermia MEGA

historie dva

Pro investora jsme realizovali zakázku Boutique hotel Podhlavický Mlýn, který byl vybudován z původního mlýna, který zde stál již od počátku 17. století. Jako zdroj tepla bylo zvoleno tepelné čerpadlo Thermia Mega-M, které zajištuje vytápění objektu s tepelnou ztrátou 44,7 kW včetně ohřevu teplé vody pro 10 apartmánů. Celková odhadovaná spotřeba tepla pro ohřev TV a vytápění byla 140 MWh/rok. Dle vytvořené bilance provozu tepelného čerpadla Thermia vychází spotřeba elektrické energie na necelých 34 MWh/rok. Celoroční topný faktor na tomto objektu pak vychází na 4,34 včetně bivalentního elektrokotle o výkonu 15 kW.

thermia podhlavicky mlyn pohled RES

Strojovna hotelu byla dále vybavena automatickou posilovací stanicí DAB ESYBOX TWIN včetně oddělovací nádrže a také úpravnou vody IVAR CS na odstranění tvrdosti a bakteriologické zátěže.

thermia podhlavicky mlyn pohled strojovna tepelne.cerpadlo 2

Historie Mlýna

Provedeným průzkumem byla doložena na základě písemných zpráv existence Podhlavického mlýna již k roku 1607. Mlýn tedy vznikl nejpozději na konci 16. století a byl majetkově spjat s usedlostí č. p. 15 v Hlavici. Jednalo se o mlýn rustikální.

hotel

V průběhu třicetileté války (1618–1648) objekt zanikl a znovu byl obnoven až v roce 1713 a následně byl evidován již mezi panskými mlýny. Do této etapy klademe nejstarší část dochované budovy a to sice zdivo lednice pro vodní kolo a s ní souvisejícího odtokového kanálu. Zbylá část stavby byla s největší pravděpodobností převážně roubená patrová, stejně jako její starší předchůdce. Roubené byly i nejstarší hospodářské budovy obklopující dvůr – na mlýn navazující chlév s komorou v patře, stodola a prasečí chlívky. Dnešní přízemí mlýna pochází ve svém jádru z klasicistní přestavby z let 1838–1839.

Podnětem k přestavbě byl předchozí požár z roku 1830 a o šest let na to provedená majetková transakce, kdy na mlýn po rodině Pytlounů přišla rodina Štancíků, která zde hospodařila až do 20. století. Pro celkový vzhled mlýna, jeho hmotové řešení, konstrukce a detaily je určující přestavba provedená v roce 1892, která je doložená archivními prameny, zaniklým vročení na čelním štítě a zejména z dendrochronologické analýzy. Další drobnější úpravy proběhly zřejmě v roce 1919 (úpravy fasády, interiér obytné části), a zejména v průběhu dvacátých let 20. století.

Publikováno

Kategorie

Thermia