Tepelné čerpadlo pro komerční objekt

Komerční objekty vždy byly, jsou a budou specifickou oblastí z hlediska řešení zdroje energie pro vytápění, přípravu teplé vody, chlazení atd.

Je nutno si uvědomit, že hovoříme o široké variabilitě objektů od nákupních center, koupališť a bazénů, přes komerční zóny, kancelářské objekty a různé sklady a podobné velké objekty. Mohou sem ale spadat i školy a budovy pro státní správu, i když nejsou komerční.

Tyto typy objektů mají jedno společné – širokou variabilitu a nutnost hospodárného provozu. Tyto požadavky splňuje zemní tepelné čerpadlo Mega. Je možno jej téměř neomezeně kaskádovat, takže není problém ani pokrytí tepelné ztráty v řádech MW. Tato tepelná čerpadla jsou navržena tak, aby mohla poskytovat maximální šíři variability pro nejrůznější požadavky.

Kaskádování jednotek

Začneme způsobem kaskádování jednotek. Pokud je tepelná ztráta vyšší než cca 100 kW, již nebude použita pouze jedna jednotka tepelného čerpadla, ale budou použity dvě nebo více. Tomu se říká kaskádování jednotek. Každá jednotka má svůj webserver a po připojení do místní sítě je možno jednotlivé jednotky propojit tak, aby o sobě věděly. S hlavní řídicí jednotkou Mega je také možno spojit i starší vývojové jednotky, které jsou pak řízeny jednodušším způsobem.

systemove reseni tepelneho cerpadla mega

Hlavní funkce tepelného čerpadla Thermia Mega

Vytápění

Ohledně vytápění je zde nepřeberné množství možností od podlahového vytápění, přes fancoily a radiátory, až po vzduchotechniku. Mega zvládne pokrýt všechny způsoby, a navíc je dokáže spojit pomocí až šesti topných okruhů s různými teplotními spády.

Příprava teplé vody

Pro případ přípravy teplé vody je možno pokrýt požadavky od minimálních odběrů až po obrovské množství dodané teplé vody. To dokážeme jednak díky skvělé technologii Hot Gas, při které jsou pro ohřev teplé vody využívány přehřáté páry chladiva za kompresorem, a také díky mnoha možnostem různých konfigurací systému přípravy teplé vody.

Předehřev TV v zásobnících velkých objemů a následná finalizace TV v poslední nádrži. Dále příprava TV pomocí vloženého deskového výměníku, který nahrazuje spirálový výměník pro standardní ohřev TV. Další přídavné funkce jsou řízení cirkulačního čerpadla a řízení směšování TV na výstupu z finální nádrže. Tím způsobem je možno splnit vlastně jakékoli požadavky na teplou vodu.

Chlazení

Chlazení je dnes téměř nutností ve všech typech komerčních budov, zejména těch moderně prosklených, kde je enormní tepelná zátěž z oslunění. Chlazení může být pasivní nebo aktivní. Tepelné čerpadlo Mega umí samozřejmě kombinovat oba způsoby chlazení a využívat z nich ten nejhospodárnější pro udržení komfortního vnitřního prostředí. Pro chlazení mohou být využity chladicí stropy, fancoily nebo se může chladit i do podlah.

Ohřev bazénu

Pro ohřev bazénu je doporučeno mít tuto funkci oddělenou od ostatních funkcí – například vytápění z důvodu možnosti upřednostňování a upozaďování jednotlivých funkcí. Např. v létě sice nechcete  vytápět objekt, ale v některých situacích se hodí ohřev bazénu, když zrovna bazénová voda vychladne pod určitou úroveň.

Funkce BMS

Další funkcí Megy je BMS, což je zkratka anglického Bulding Management systém, tedy systém řízení budovy. Tato funkce je k dispozici u každého tepelného čerpadla Mega. Díky Modbus protokolu je možno sladit tepelné čerpadlo Mega s nadřazenou regulací dle požadavku.

Neposlední funkcí tepelného čerpadla Mega je funkce Thermia online. Jedná se o vestavěnou funkci možnosti vzdáleného monitorování tepelného čerpadla pomocí připojení k internetu. Díky tomu, že tepelné čerpadlo Mega má svůj webserver, je možno jej připojit k internetu kdekoli, kde je internet k dispozici. Zjistit více

Webinář o Thermia Mega

Popis webináře

V tomto webináři vám představíme zcela výjimečné tepelné čerpadlo země x voda určeného především do komerčního sektoru. Toto tepelné čerpadlo má modulovaný výkon a patentovaný systéme řízení. Tepelné čerpadlo Mega nemá na trhu protivníka.

Školitel

14 image tomasek 2
Jan Tomášek
Ředitel divize ČR + SR