Návrhový a bilanční HPC 2

Pro správné dimenzování tepelného čerpadla zpracováváme energetickou bilanci provozu v programu HPC 2. Výstupem kalkulace HPC 2 je dokument vypracovaný pro normativní klimatické podmínky v místě instalace a nejen že vyčíslí provozní náklady zvoleného zařízení, ale také přesně definuje bod bivalence, který určuje venkovní teplotu, při které je k provozu tepelného čerpadla připínán záložní zdroj. Dále také definuje provozní hodiny kompresoru a tím můžeme ovlivnit životnost zařízení v dané aplikaci. Další důležitou hodnotou je roční topný faktor daného zařízení v konkrétní instalaci. Jedná se tedy o velmi sofistikovaný výpočetní program, který nám dokáže správně dimenzovat tepelné čerpadlo a určit vhodnost jeho použití s ohledem na délku jeho životnosti.

Registrace

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici. Při zpracování údajů se řídíme těmito pravidly GDPR. Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google.

    thermia bilance 2