Thermia Calibra Cool – švédské pojetí komfortu

Thermia Calibra Cool – švédské pojetí komfortu

Komfort bydlení je široký pojem a dnes již běžně zahrnuje i chlazení během letních dní. Je příjemné, když si můžeme dopřát domácí odpočinek bez ohledu na to, že je venku nesnesitelné horko. Způsobů chlazení vnitřních prostor je několik.

Chlazení může zajistit klimatizační jednotka určená buď speciálně pro letní provoz, nebo víceúčelové zařízení, které umí zajistit i vytápění během zimních měsíců. Tyto jednotky se dají sehnat buď v provedení split, kdy je venku kondenzační jednotka a uvnitř vnitřní jednotka s výparníkem a ventilátorem pro distribuci chladicího vzduchu, nebo je možno sehnat vnitřní kompakt, který obsahuje kompletní strojní vybavení a do venkovního prostoru je připojen dvěma otvory, jedním pro sání vzduchu z venkovního prostředí a druhým pro zbavování se odpadního tepla do venkovního prostředí.

Existuje ještě další způsob chlazení. Vzpomeňte si na příjemný chlad v podzemních prostorách, například ve vinných sklípcích, kde panuje po celý rok stabilní teplota. Jak tento přirozený chlad země použít pro komfortní chlazení obytných prostor? Je to jednoduché. Jedná se o pasivní chlazení, které je zvláště poslední dobou, kdy získávají na popularitě zemní tepelná čerpadla, velice časté. Při pasivním chlazení je využíván jistý druh zemního úložiště přirozeného chladu (zemní vrty, podzemní voda nebo plošný zemní kolektor) a pomocí uzavřené hydraulické smyčky, napojené na chladicí soustavu, je chlad distribuován do chladicí soustavy. A to vše bez práce kompresoru, takže se dají provozní náklady srovnat s provozem LCD televize. S výhodou jsou používány chladicí soustavy s velkými teplosměnnými plochami jako stropní nebo podlahové chlazení, je také možno použít obě varianty zároveň, což zvýší celkovou teplosměnnou plochu, čímž se výborně navýší efektivita odvádění tepla i při poměrně vysokých teplotách teplonosné látky – chladicí vody. Chladicí voda nesmí totiž mít nižší teplotu, než je teplota rosného bodu – bod kondenzace. Tím je preventivně zabráněno vlhnutí chladných míst podlah nebo stropů, což by znamenalo možné poškození konstrukcí.

Možná jste již slyšeli o problémech s vrty, kdy byl vrt tepelného čerpadla vyvrtán příliš krátký, a tím došlo postupem času k jeho „vymrazení“. To je velice závažný problém a vedlejší výhodou pasivního chlazení je letní efektivní regenerace zdroje tepla zemního tepelného čerpadla, zejména pokud hovoříme o zemních vrtech. Vodních tepelných čerpadel se toto netýká.

Konečně přejdeme k představení konkrétního produktu, který vám nabízí jak vysoce hospodárné vytápění, tak i vestavěné pasivní chlazení.

Calibra Cool je postavená na nové platformě švédské firmy Thermia, která využívá bohaté zkušenosti z dřívějších modelů. Již v základní verzi obsahuje vestavěný výměník pasivního chlazení a další nezbytné komponenty potřebné pro tento vysoce hospodárný druh chlazení.

Tepelné čerpadlo Thermia Calibra Cool díky vestavěnému výměníku pasivního chlazení již nevyžaduje žádné další komponenty pro pasivní chlazení, a je tak možno jej velice jednoduše připojit ke zdroji tepla/chladu a k otopné/chladicí soustavě. To snižuje náklady na instalaci tepelného čerpadla a eliminuje vznik problémů s ní spojených.

Princip funkce je takový, že při běžném chodu tepelného čerpadla v režimu vytápění je vše jako obvykle. Teplo z venkovního prostředí je zhodnocováno pomocí chladicího okruhu a kompresoru s proměnnými otáčkami na vyšší teplotní úroveň, která se dá použít pro vytápění vnitřních prostor budovy.

Při pasivním chlazení je pracovní režim jiný. Kompresor je vypnutý, chladná nemrznoucí kapalina je nasměrována soustavou přepínacích ventilů přes výměník pasivního chlazení do chladicí soustavy, a tam probíhá chlazení obytných prostor. Odebrané teplo z obytných prostor je odevzdáváno zpět do primárního zdroje, kde tímto probíhá jeho energetická regenerace. Pasivní chlazení je vysoce hospodárný způsob chlazení, což ocení zejména jeho uživatelé při placení účtů za energie.

Publikováno

Kategorie

Thermia